מדיניות תשלום

Leo – תעריפי גישה ושימוש בכלי התחבורה

1. עלות הפעלה בסיסית- 5 ש”ח (חמישה שקלים חדשים) להפעלה (להלן: “דמי גישה“).

2. עלות נסיעה- 1/2 ש”ח (חמישים אגורות חדשות) לדקה (להלן: “דמי שימוש“). החיוב יבוצע בהתאם לזמן השימוש (באופן יחסי לפי שניות ובהתאם לחוק עיגול סכומים, התשמ”ו-1985), וזאת החל ממועד הלחיצה על כפתור ההפעלה הייעודי באפליקציה ועד הלחיצה על כפתור הסיום הייעודי באפליקציה.

3. עלות שמירת כלי מראש – פונקציית Reserve –דמי גישה + 50% מעלות דמי השימוש בגין זמן השמירה (זמן השמירה יחושב החל ממועד הפעלת פונקציית ה-Reserve ועד להפעלת פונקציה אחרת – התחלה או סיום) (להלן ביחד: “דמי שמירה“). שמירת כלי התחבורה מראש בטרם הגעתך בפועל אל כלי התחבורה מתבצעת תוך סימון כלי התחבורה על גבי הפוליגון ולחיצה על הלחצן הייעודי לשמירה. יובהר, בשימוש בשירות שמירת כלי התחבורה תחויב בדמי שמירה אף אם לא בוצעה הפעלה בסופו של דבר.

4. עלות העמדת כלי התחבורה בהמתנה – פונקציית Standby- בגין שימוש בפונקציית Standby תחויב ב-50% מעלות דמי השימוש (להלן: “דמי המתנה“). ההמתנה תיחשב ממועד לחיצה על לחצן ייעודי להמתנה באפליקציה ועד להפסקת ההמתנה.

5. בונוס הזמנה- באפשרותך לשלוח הזמנת הרשמה לחבר שאינו רשום כמשתמש בשירותי leo, ולקבל בתמורה לשימושו בפועל של החבר באמצעות הזמנתך, זיכוי בדקות שימוש, בהיקף כפי שתפרסם Leo מעת לעת, אותם תוכל לנצל בשימושים הבאים שלך בשירותי Leo. בעניין זה יובהר:

1.תוקף ההזמנה הינו למשך 30 ימים מיום שליחתה.

2.אין הגבלה על כמות שליחת ההזמנות שבאפשרותך לשלוח.

3. ניתן לקבל מספר הזמנות אך ניתן להירשם באמצעות הזמנה אחת בלבד. ההזמנה באמצעותה נרשם משתמש חדש תזכה את שולחה בדקות השימוש כאמור לעיל, זאת על אף שייתכן כי נשלחו לאותו משתמש הזמנות נוספות.

6. מועד הסליקה- סליקת התשלום בפועל יכולה להתבצע באופן מיידי לאחר השימוש או אחת לתקופה (שבוע, חודש) על פי שיקול דעת LEO.

7. משלוח חשבוניתבהשכרת כלי התחבורה הנך מסכים לקבל חשבוניות מס/קבלה באמצעות כתובת המייל שנמסרה בהרשמה.